top of page

ABC polskiej klasy  przestrzeń w edukacji

Konferencja metodyczna dla nauczycieli jpjo
i osób zarządzających  procesem dydaktycznym

Абетка польського класу 

простір у дидактичному процесі 

Конференція методична для вчителів і осіб, які організовують освітній процес 

Program      Програма 

ABC polskiej klasy - przestrzeń w edukacji

Warszawa

27-29 października 2023 roku

bottom of page