top of page
School Supplies

Програма популяризації польської мови

в українській школі

АБЕТКА ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ

9-12 '23

ABC
polskiej klasy

Program promocji języka polskiego w ukraińskiej szkole

Ви активний учасник освітнього процесу?
У вашій школі учні вивчають польську мову?
Ви хочете зацікавити учнів вивченням цього предмету у цікавий для них спосіб?
Ваша школа бажає збагатити матеріально-технічну базу та покращити простір кабінету  польської мови? Тоді цей проєкт для Вас!

Nauka języka może angażować wszystkie zmysły, rozwijać wyobraźnię i otwierać horyzonty. Jeśli pragniesz, aby lekcje języka polskiego w Twojej szkole były ciekawe, atrakcyjne i skuteczne, to zapraszamy do udziału w naszym programie. Dzięki niemu otrzymasz konkretne narzędzia, wymienisz się doświadczeniem z ekspertami, zmienisz materialną, społeczną i dydaktyczną przestrzeń swojej szkoły. 

O programie

Business People Applauding

Cel

Pragniemy, by przestrzeń edukacji w klasach języka polskiego była dla uczniów atrakcyjna i sprzyjała nauce. Wykorzystujemy najnowsze odkrycia dydaktyki języków obcych i w oparciu o psychologię motywacji i wiedzę o tym, jak uczy się nasz mózg pomagamy edukatorom, nauczycielom i dyrektorom szkół w Ukrainie w organizacji przestrzeni dydaktycznej (wyboru metod nauczania, organizacji przestrzeni fizycznej i wirtualnej) oraz społecznej. 

W październiku 2023 uczestnicy projektu mają możliwość udziału w dwudniowej konferencji i warsztatach metodycznych zorganizowanych w Polsce. W programie szkolenia przewidziano moduł poświęcony innowacyjnym metodom nauczania, ukierunkowanym na aktywizację ucznia i partycypację w procesie dydaktycznym, a także organizację przestrzeni w edukacji. 

Konkurs "Spotkanie z Kopernikiem. Wynalazcy i odkrywcy."

W listopadzie 2023 roku dla szkół objętych programem odbywa się konkurs na najlepiej zorganizowaną przestrzeń edukacyjną. Zgłoszone prace mogą być wykonane wspólnymi siłami społeczności szkolnej, w tym uczniów, rodziców,  nauczycieli i dyrekcji. Tematem przewodnim jest wiedza o  polskich odkrywcach i wynalazcach od czasów Mikołaja Kopernika do dziś. Laureaci będą mogli przyjechać do Polski i zwiedzić m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Про програму

Мета

Ми хочемо, щоб навчальний простір на уроках польської мови був привабливим для учнів і сприятливим для навчання. Ми використовуємо найновіші тенденції  у викладанні іноземних мов і, спираючись на психології мотивації та знання того, як навчається наш мозок, допомагаємо вихователям, учителям та директорам шкіл України в організації дидактичного простору, м.ін. вибору методів навчання, організації суспільного, фізичного і віртуальнго простору освітнього процесу.

Учасники порєкту матимуть можливість взяти участь у дводенній конференції та методичних семінарах, організованих у Польщі у жовтні 2023 року. Програма навчання включає модуль, присвячений інноваційним методам навчання, спрямованим на активізацію студентів та свідому участь у навчальному процесі, а також способом і принципом організаціі  простору в навчанні.

Конкурс «Зустріч з Коперником. Винахідники та дослідники»

Залучені у програму школи (у листопаді 2023) року беруть участь у конкурсі на найкращу організацію простору з вивчення польської мови, що сприяє спілкуванню та поглибленню знань про Польщу. На конкурс може бути подана робота, що виконана спільними зусиллями учнів, їх батьків, вчителів та керівництва. Основною темою є знання польских вунахідників від часів Миколи Коперника до сьогодні. Для переможців можливість поїздки  до Польщі. 

Nowa klasa

(adaptacja przestrzeni szkolnej)

Новий кабінет польської мови

W ramach projektu szkoły otrzymują finansową i materialną pomoc, która pozwoli na wyposażenie pracowni języka polskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne, środki techniczne, wizualne, a także podręczniki. Ponadto każda szkoła otrzyma specjalnie opracowane w formie e-booków poradniki metodyczne poświęcone innowacyjnym metodom organizacji przestrzeni edukacyjnej.

Na każdym etapie wdrażania nowych rozwiązań uczestnicy będą mieć możliwość konsultacji z ekspertem.

У рамках проєкту школи отримують фінансову та матеріальну допомогу з метою оснащення кабінету польської мови сучасною навчально-методичною і наочною літературою, технікою, засобами, що сприяють ефективному засвоєнню учнями польської мови.Крім того школи отримують  електронну  версію  посібників інтер’єру класу польської мови та посібників створення наочного ілюстративного матеріал з метою впровадження стандартів класу польської мови та підвищення мотивації вивчення польської мови. Для виконання проєкту в рамках змістовної частини можна бути скористатися консультаціями т’юторів.

Kontakt

Svitlana  Zajceva

svitlana.zajceva@wid.org.pl 

Як взяти участь у проєкті?

01

Подивиться умови участі.  

02

Напишіть мотиваційний лист. 

03

Заповніть заяву

до 15.09.23

Вчитися приємно! 

Niczego w życiu nie należy się bać,

należy to tylko zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie

Проєкт співфінансується в рамках конкурсу «Підтримка польських та полонійних дітей та молоді, що мешкають поза межами Польщі 2023» Інституту розвитку польської мови ім. св. Максиміліана Марії Кольбе. 

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ze środków Ministra Edukacji Narodowej RP.

Dziękujemy!

Fundacja Wolność i Demokracja

Al. Jerozolimskie 30 lok. 14

00-024 Warszawa

Tel:+48 22 622 33 32; +48 22 622 33 34    |    fundacja@wid.org.pl

  • White Facebook Icon

Biało-czerwone ABC

Program wsparcia placówek oświatowych z polskim językiem nauczania na Ukrainie.

Socolant Image
bottom of page